کسب رتبه اول استاد ابراهیم تبسم چهره درمسابقات تلاوت های مجلسی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باکوچان استاد ابراهیم تبسم چهره از قاریان برجسته شهرستان آستانه اشرفیه درمسابقات تلاوت های مجلسی …