مرتضی رمضانی دستک مسئول دفتر نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر

مرتضی رمضانی دستک بعنوان رئیس دفتر نماینده معین شهرستان آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر منصوب گردید

به نقل از پایگاه خبری باکوچان: با حکم دکتر رسول فرخی میکال، نماینده معین شهرستان آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر، «مرتضی …